1. Εισαγωγή

Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής είναι εφαρμοσμένο [1-1P]. Αυτόν τον προσανατολισμό έχει και το μάθημα, που αρχίζει με ένα περιστατικό ρύπανσης και αποκατάστασης στην Ελλάδα [1CS]. Tα περιστατικά καθοδηγούν την επιλογή των βασικών ερωτημάτων [1-2P] τα οποία θα απαντηθούν στο μάθημα και διατυπώνονται σε καθημερινή γλώσσα ως εξής:

  1. Ποιος είναι ο κίνδυνος (από τη ρύπανση του υπεδάφους);
  2. Πού θα πάει ο ρύπος, πώς θα συμπεριφερθεί;
  3. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο;
  4. Πότε τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα, πότε ζόρικα, γιατί;

Η εισαγωγή περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση της νομοθεσίας [1-3P], των πηγών και των χαρακτηριστικών των ρύπων που ενδιαφέρουν την Περιβαλλοντική Γεωτεχνική [1-4P].