Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευόμενου, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.
Εκπαιδευτή
Αίτηση Νέου Λογαριασμού
Αίτηση Νέου Λογαριασμού με:
Πιστοποίηση μέσω Shibboleth