Τριημερίδα Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής-ΕΜΠ-Αλγεβρική μοντελοποίηση τοπολογικών και υπολογιστικών δομών και εφαρμογών»

Λαμπροπούλου Σοφία

Περιεχόμενο μαθήματος

1/07/15: Δράση 1 Αλγεβρική Μοντελοποίηση Τοπολογικών Δομών

2/07/15: Δράση 2 Αλγεβρική Μοντελοποίηση Εφαρμογών

3/07/15: Δράση 3 Αλγεβρική Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Δομών

Παράλληλα οργανώθηκαν Poster Sessions, τα οποία έλαβαν χώρα και τις τρεις ημέρες.

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος της τριημερίδας ήταν η διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος "Θαλής‐ΕΜΠ‐Αλγεβρική μοντελοποίηση τοπολογικών και υπολογιστικών δομών και εφαρμογών".

Προτεινόμενα συγγράμματα

Δεν υπάρχουν προτεινόμενα συγγράμματα για την τριημερίδα.

Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία για την τριημερίδα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Κατά τη διάρκεια της τριημερίδας δόθηκαν ομιλίες από προσκεκλημένους ερευνητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Δεν υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγησης για την τριημερίδα.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την τριημερίδα.

Η τριημερίδα του Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής‐ΕΜΠ-Αλγεβρική μοντελοποίηση τοπολογικών και υπολογιστικών δομών και εφαρμογών», έλαβε χώρα από 1/07/2015 έως 3/07/2015 στις Αίθουσες Πολυμέσων και Τηλεδιάσκεψης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για την τριημερίδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ερευνητικού Προγράμματος Θαλής.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: τριημερίδα, διάδοση αποτελεσμάτων, ερευνητικό πρόγραμμα Θαλής

Θεματικές Ενότητες

Elements of Khovanov Homology, Louis H. Kauffman, University of Illinois at Chicago.

Word problem for virtual braid groups, Luis Paris, Univ. Bourgogne Franche-Comte, France.

An introduction to knot theory and to the Yokonuma–Hecke algebras, Sofia Lambropoulou, National Technical University of Athens.

Framization of the Temperley-Lieb algebra, Dimos Goundaroulis, National Technical University of Athens.

Quotient algebras of mixed braid groups with two fixed strands, Dimitrios Kodokostas, National Technical University of Athens.

Representation theory of framisations of knot algebras, Maria Chlouveraki, Universite de Versailles.

The HOMFLYPT skein module of the lens spaces L(p,1), Maciej Mroczkowski, Institute of Mathematics, University of Gdansk.

The isomorphism function from S3(L(p,1)) to the free module, Boštjan Gabrovšek, FME, University of Ljubljana.

The Homflypt skein module of lens spaces L(p,1) via braids, Ioannis Diamantis, National Technical University of Athens.

Entanglements in Molecular Simulations of Polymers, N. Theodorou, National Technical University of Athens.

Models of Knotting and Linking in Polymeric Systems, Kenneth C. Millett, University of California, Santa Barbara.

A Study of the Entanglement in systems of curves in Periodic Boundary Conditions, Eleni Panagiotou, University of California, Santa Barbara.

Extending topological surgery to natural processes and connecting with the dynamical system, Stathis Antoniou, National Technical University of Athens.

On residual properties of (surface) pure braid groups, Paolo Bellingeri, Laboratoire Nicolas Oresme ESPE de Basse Normandie Universit de Caen.

Chemlambda, universality and self-multiplication, Louis H. Kauffman, University of Illinois at Chicago.

Integrating Athena with CafeOBJ using tool support, Katerina Ksystra, National Technical University of Athens.

Integrating Algebraic specifications with Design by Contract, Nikolaos Triantafyllou, National Technical University of Athens.

Topologic, Ioannis Kiouvrekis, National Technical University of Athens.

Syntax, Semantics and the Formalisation of Scientific Theories, Maria Dimarogkona, National Technical University of Athens.

Syntactic and Semantic Presentations of Scientific Theories in Abstract Model Theory, Nicola Angius, University of Sassari, Italy.

Thoughts on IT Investment Analysis, A. Alencar, The Tércio Pacitti Institute Federal University of Rio de Janeiro.

Towards Formal Open Standards: the Case of RSS, Konstantinos Barlas, National Technical University of Athens.

Composition of Specification Modules: recent developments, Razvan Diaconescu, Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Romania.

On Operators at Classes of Structures, S. V. Sudoplatov, Sobolev Institute of Mathematics.

Constructing Class Invariants, Aristides Kontogeorgis, University of Athens.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -