Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Κώστας Θεολόγου

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της Φιλοσοφίας και ειδικότερα της Γνωσιοθεωρία ή Θεωρίας της Γνώσης και της Ηθικής.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί: α) στην ανάλυση της έννοιας της επιχειρηματολογίας (argument) και των εργαλείων της γνωσιολογίας  β) στην εξέταση του περιεχομένου της Ηθικής και των εννοιών της στην καθημερινή ζωή.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Μπαγκίνι, Τζ. και Φοσλ, Π., Τα Εργαλεία της Ηθικής, μτφρ.-επιμ. Κ. Θεολόγου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2014.

Βιβλιογραφία

Μπαγκίνι, Τζ. και Φοσλ, Π., Τα Εργαλεία της Ηθικής, μτφρ.-επιμ. Κ. Θεολόγου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2014.

Μπαγκίνι, Τζ. και Φοσλ, Π., Τα Εργαλεία του Φιλοσόφου, μτφρ.-επιμ. Κ. Θεολόγου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2005.

Άρης Κουτούγκος,Οι Φιλοσοφικοί Τόποι, εκδ. Παπαζήση, 2008.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Με διαλεκτικό τρόπο, με παράθεση πραγμάτων από τη σύγχρονη ζωή και με εμπλοκή των φοιτητών σε μια συζήτηση, στην οποία επιτρέπονται όλες οι ερωτήσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις και προαιρετική εργασία.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα αυτό.

Διδάσκοντες

Θεολόγου Κώστας

Λέκτορας

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας ΑΚΕΔ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τηλ: (+30)  2107722255

Κτ. Ε, γρ. 105

Email: ktheolog@central.ntua.gr

 

Καλωσορίσατε στο μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της Φιλοσοφίας και ειδικότερα της Γνωσιοθεωρίας ή Θεωρίας της Γνώσης και της Ηθικής.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν συνοπτικά και κατανοητά έννοιες, θεωρίες και τεχνικές μέθοδοι που αφορούν: τη φιλοσοφική πρακτική του ηθικού στοχασμού και την κριτική αξιολόγησή του, τις βασικές αρχές της επιχειρηματολογίας και τα οριά της, την διαλογική θέσπιση της γνωσιολογίας και του σκεπτικισμού, τις πολιτικές χρωστικές του νιτσεϊκού Υπεράνθρωπου, τον πολιτισμικό σχετικισμό και τέλος τα ενορατικά μαθηματικά και την λογική τους.

Διδάσκεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η σελίδα του μαθήματος στη Σχολή είναι η εξής: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία.

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κωσταντίνος Θεολόγου, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Introduction to Philosophy, Kostantinos Theologou, Applied Mathematical and Physical Sciences, NTUA, Γνωσιοθεωρία, Επιστήμη, Γνώση, Ηθική, Επιχειρηματολογία, Σκεπτικισμός, Σχετικισμός, Φιλοσοφία, Λογική

Θεματικές Ενότητες

 • Γνώση
 • Πηγές της Γνώσης
 • Σφάλμα και Σκεπτικισμός
 1. Η διαλογική θέσπιση της Γνωσιολογίας
 2. Οι πηγές της έγκυρης Γνώσης
 3. Ο Σκεπτικισμός και η σύγχρονη αντιμετώπισή του
 4. Φιλοσοφία και Επιστήμη
 5. Φιλοσοφία της Επιστήμης
 6. Επίλογος: Τί είναι η Φιλοσοφία;

Το αρχείο αυτό διαβάζεται μαζί με τις ενότητες 2.12 έως 2.16 από τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ σελ. 153 - 173. 

Το άρθρο αποσκοπεί να θίξει την ευκολία ιδεολογικού σφετερισμού της νιτσεϊκής φιλοσοφίας εν γένει αλλά και να σχολιάσει διευκρινιστικά την εννοιολογική κατάχρηση ενός συγκεκριμένου στοιχείου της νιτσεϊκής σκέψης, του Übermensch, από πολιτικές ομάδες με οιονεί ολοκληρωτικές απόψεις. Θα αναφερθούμε στην εμφάνιση της σκέψης του Νίτσε στην Ελλάδα, στη μόδα της φιλοσοφίας στο αναγνωστικό και φιλοθέαμον κοινό της χώρας έχοντας ως αφηγηματικό άξονα την διερώτηση κατά πόσο η νιτσεϊκή συγκρότηση του Υπεράνθρωπου διαθέτει πολιτικές αποχρώσεις και μπορεί να ενσαρκώσει μια σαφή, πολιτική εν προκειμένω, φιλοσοφία ή μια συγκροτημένη πολιτική θέση.

Πολιτισμικός Σχετικισμός, ηθικότητα, εγκυρότητα.

Επιχειρηματολογία, Λογική, εγκυρότητα, ορθότητα, προκείμενες και συμπεράσματα, υποθετικός λόγος, πίνακας αληθοτιμών, λογική πλάνη, άτυπος παραλογισμός, άκυρη επιχειρηματολογία

 • Το πρώιμο έργο του Brouwer
 • Η Ενορατική Λογική
 • Η Ενορατική Αριθμητική HA
 • Η Ενορατική Θεωρία του Συνεχούς

Πιθανά Θέματα εξετάσεων 2016

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -