Κοιτασματολογία - Βιντεομάθημα

Μαρία Περράκη, Σταύρος Τριανταφυλλίδης

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Γενικές έννοιες.
 • Μορφολογικοί τύποι κοιτασμάτων.
 • Ιστός-υφή μεταλλευμάτων.
 • Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις.
 • Γεωθερμόμετρα.
 • Γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και κοιτασματογένεση.
 • Γενετικοί τύποι κοιτασμάτων (μαγματογενή, ιζηματογενή, ατμιδοϊζηματογενή, μεταμορφωσιγενή, κοιτάσματα από χημική αποσάθρωση).
 • Μεταλλογενετικές επαρχίες και εποχές.
 • Χημισμός, ορυκτολογική σύσταση, ιστός-υφή, παραγένεση, γενετικοί τύποι, οριακή περιεκτικότητα, αποθέματα των παρακάτω μεταλλευμάτων : Fe, Mn, Cr, Al, Ni, Co, Cu, Pb-Zn, Au, Ag, P.G.E., Sn.
 • Ενεργειακές πρώτες ύλες.
 • Λιγνίτες-Λιθάνθρακες.

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση των σπουδαστών με τις γενικές αρχές του μαθήματος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Τα Μεταλλικά Ορυκτά της Ελλάδος κάτω από το Μικροσκόπιο, Δήμου-Χωνιανάκη Ελευθερία, 2008

Βιβλιογραφία

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.

Μέθοδοι διδασκαλίας

2 ώρες μαθημάτων

2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η βαθμολογία βασίζεται στην εξέταση του μαθήματος (50%), στην Εργαστηριακή Εξέταση (50%) που είναι και συνδυασμός παραδόσεως εργασιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Πρέπει ο φοιτητής να πάρει από την βάση και επάνω σε όλα ώστε να υπολογιστεί τελικός βαθμός.

Προαπαιτούμενα

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών.

Κάθε ενδιαφερόμενος για την θεματική περιοχή της Κοιτασματολογίας.

Καλωσήρθατε στο μάθημα "Κοιτασματολογία". Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος, θα παρουσιαστούν έννοιες, όπως: Μορφές ανάπτυξης μεταλλοφόρων σωμάτων. Ιστός-υφή μεταλλευμάτων. Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις. Γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και γένεση - δημιουργία κοιτασμάτων. Μεταλλογενετικές επαρχίες. Τύποι κοιτασμάτων (σύγχρονη ταξινόμηση κοιτασμάτων  - USGS). Επιμέρους διάκριση σε μαγματικά – υδροθερμικά κοιτάσματα, κοιτάσματα συνδεόμενα με επιφανειακές και ιζηματογενείς διεργασίες,  μεταμορφωμένα – μεταμορφωσιγενή κοιτάσματα. Περιβαλλοντική συμπεριφορά κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών. 

Διδάσκεται στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η ιστοσελίδα του μαθήματος στη Σχολή είναι: Κοιτασματολογία

Λέξεις Κλειδιά: Κοιτασματολογία - Βιντεομάθημα, Μαρία Περράκη, Σταύρος Τριανταφυλλίδης, Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, ΕΜΠ, Economic Geology, Maria Perraki, Stavros Triantafillidis, Mining Engineering and Metallurgy, NTUA, κοιτάσματα, κοιτασματολογία, μεταλλεύματα, μεταλλοφόρα σώματα, υδροθερμικές εξαλλοιώσεις, γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, μαγματικά κοιτάσματα, υδροθερμικά κοιτάσματα, μεταμορφωμένα κοιτάσματα, ιζηματογενείς διεργασίες.


Κωδικός: METAL137
Σχολή - Τμήμα: 7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 3 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Σημασία των κοιτασμάτων
 • Εμπορικές ανάγκες των κοιτασμάτων
 • Σημασία της κοιτασματολογίας για τους φοιτητές
 • Τί είναι κοίτασμα
 • Κύριες κατηγορίες Ορυκτών Πρώτων Υλών
 • Ορισμοί
 • Έρευνα Εντοπισμού - Στάδια
 • Εκμεταλλευσιμότητα κοιτασμάτων
 • Δομές μεταλλοφόρων σωμάτων
 • Δομές μεταλλευμάτων
 • Άνοδος - Κρυστάλλωση μάγματος - Υδροθερμικά ρευστά
 • Εξαλλοίωση
 • Δημιουργία Κοιτασμάτων
 • Βασική ταξινόμηση
 • Σύγχρονη ταξινόμηση
 • Μοντέλα κοιτασμάτων
 • Μοντέλα Περιεκτικότητας/Αποθεμάτων
 • Γενική ταξινόμηση στα πλαίσια του μαθήματος
 • Μεταλλοφορίες συνδεόμενες με υπερβασικά πετρώματα
 • Χρωμίτης
 • Πλατινοειδή - PGE
 • Θειούχα Fe, Ni, Co, Cu

 

 1. Μεταλλοφορίες τύπου SKARN
 2. Πορφυρικού τύπου
 3. Απο αντικατάσταση σε ανθρακικά
 4. Επιθερμικού τύπου
 5. Συμπαγείς μεταλλοφορίες στον θαλάσσιο πυθμένα
 6. Φλεβικός μαγνισίτης σε υπερβασικά πετρώματα
 1. Δημιουργία με δράση υπεργενετικών διεργασιών
 2. Δημιουργία με τυπικές ιζηματογενείς διεργασίες
 3. Δημιουργία με συνδυασμό ιζηματογενών και άλλων διεργασιών
 1. Μεταμορφωμένα κοιτάσματα
 2. Μεταμορφωσιγενή κοιτάσματα
 • Αποσάρθρωση μεταλλικών ορυκτών
 • Όξινη απορροή
 • Μεθοδολογία Διερένησης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς Απορριμάτων Επεξεργασίας Κοιτασμάτων Μεταλλικών Ορυκτών

 

 • Τύποι κοιτασμάτων
 • Ορυκτά οικονομικής σημασίας
 • Σύσταση μαγματικών πετρωμάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -