Ορυκτολογία - Βιντεομάθημα

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Μαρία Περράκη

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Μορφολογία των κρυστάλλων, κρυσταλλική συμμετρία, κρυσταλλογραφικοί άξονες, νόμος της σταθερότητας των γωνιών, νόμος των παραμέτρων, ζωνών (δείκτες Weiss-Miller).
 • Στερεογραφική προβολή, νόμος της συμμετρίας και περιγραφή των 32 κρυσταλλικών τάξεων: διδυμίες των κρυστάλλων, πλέγματα Bravais, κρυσταλλική δομή και ομάδες συμμετρίας χώρου.
 • Οπτική ορυκτολογία (ιδιότητες των ορυκτών με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου διερχομένου φωτός).
 • Μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης, κρυσταλλοχημεία. Συνθετική περιγραφή των ορυκτών, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. Συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή των ορυκτών, χρήσεις των ορυκτών.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Είναι προφανές πλέον ότι ορυκτολογία είναι η μελέτη των ορυκτών σωμάτων, είτε αυτά παρουσιάζονται στην φύση ως κρύσταλλοι, είτε ως άμορφα σώματα. Η ορυκτολογία εξετάζει τα ορυκτά ενώ τα πετρώματα που σχηματίζονται από αυτά τα εξετάζει η πετρολογία.

Ως μηχανικός μεταλλείων θα πρέπει να μπορώ να αναγνωρίζω τα πετρώματα και τα ορυκτά τους όταν τα βλέπω στην φύση καθώς επίσης και πολλές από τις ιδιότητές τους ώστε να μπορώ να βρίσκω τις καταλληλότερες και φθηνότερες λύσης για την εξόρυξή τους. Πολλές πληροφορίες βέβαια θα παίρνω από τους γεωλόγους με τους οποίους θα συνεργάζομαι, αλλά βασικό είναι να γνωρίζω τηνεπιστημονική ορολογία και ονοματολογία των υλικών αυτών ώστε να μπορώ να επικοινωνώ σωστά μαζί τους. Θα πρέπει να μπορώ να γράφω εκθέσεις εργασίας όπου θα χρησιμοποιώ αυτήν την ορολογία ώστε να υπάρχει μια τυποποίηση, απαραίτητη πλέον σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.

Σαν μεταλλουργός θα εργάζομαι με τα παραπάνω υλικά. Θα πρέπει να μπορώ να πάρω από αυτά κάποιο συγκεκριμένο χημικό στοιχείο, ή να τα εμπλουτίσω ή να τα μετατρέψω σε κάτι άλλο. Απαραίτητο λοιπόν είναι να ξέρω την χημεία τους και τις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες. Έτσι μόνο θα μπορώ να πάρω αυτό που θέλω με τον οικονομικότερο τρόπο. Θα πρέπει επιπλέον να είμαι ευαίσθητος με διαδικασίες που επηρεάζουν το περιβάλλον και έτσι να είμαι ακόμη πιο προσεκτικός με τον τρόπο που χρησιμοποιώ τα υλικά αυτά ώστε να μην το καταστρέφω. Όπως και κάθε επιστήμονας, πρέπει να γνωρίζω την ορολογία ώστε να μπορώ να επικοινωνώ με τους άλλους επιστήμονες και να καταγράφω την δουλειά μου σωστά και με την απαραίτητη τυποποίηση (προφορικού αλλά και γραπτού λόγου).

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Ορυκτολογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης (Κωδικός στον Εύδοξο 3317)
 • Ορυκτολογία (Οπτική - Συστηματική) - Σημειώσεις, Αναστασίας Ορφανουδάκη

Βιβλιογραφία

 1. Deer, Howie & Zussman: An introduction to the Rock Forming Minerals, Pearson Prentice Hall
 2. Klein Cornelis, Manual of Mineral Science, Willey and Sons.
 3. Klein Cornelis: Minerals and Rocks, Exercises in crystal and mineral chemistry, crystallography, x-ray powder diffraction, mineral and rock identification, and ore mineralogy, 3rd Edition, Wiley
 4. Bluckburn H.W. and Dennen: Principles of Mineralogy. Wm.C.Brown Publishers.
 5. Danas: Textbook of Mineralogy, John Willey and Sons. Willey and sons.
 6. Roesler H.J.: Lehrbuch der Mineralogic, YEB Dautscher Verlag fur Grundstaffindustrie, Leipzig.
 7. Simon & Schusters: Guide to Rocks and Mineral. Published by Simon and Schustars London.
 8. Hans Rudolf Wenk and Andrei Bulakh: Mineral Their Constitution and origin, Cambrige University Press.
 9. Θεοδωρίκας Στέργιος: Ορυκτολογία - Πετρολογία, Θεσσαλονίκη 2002, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σαούλη.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Θεωρητικά μαθήματα

Πρακτικές ασκήσεις στο εργαστήριο

 

Παρακολούθηση:

Είναι λογικό ότι τα δυο τους είναι αλληλένδετα και η παρακολούθηση του ενός από τα δύο δεν ωφελεί.Κάθε κεφάλαιο προαπαιτεί γνώσεις από τα προηγούμενα
◦Η κρυσταλλογραφία έχει το δικό της τρόπο σκέψης
◦Εργαστήριο και μάθημα θα πρέπει να παρακολουθηθούν με την ίδια προσοχή
◦Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε ερωτήσεις από όλα τα κεφάλαια.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Προφορικές εξετάσεις & ενδιάμεσες ασκήσεις:30%

Γραπτές εξετάσεις:70%

Προαπαιτούμενα

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.

Διδάσκοντες

 

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

 

Γνωστικό Αντικείμενο:

"Ορυκτολογία - Πετρολογία"

Ιδιότητα:

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)

Όροφος / Γραφείο: 1 / 1.20

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: +30 210 772 2092

Fax: +30 210 772 2126

Τομέας:

Γεωλογικών Επιστημών

e-mail: e.chatzitheodoridis@metal.ntua.gr

Εργαστήριο:

Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://www.eliasch.gr

 

 

Μαρία Περάκη
Γνωστικό αντικείμενο:

Ορυκτολογία

Ιδιότητα:

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)

Όροφος / Γραφείο: 1 / 1.20

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: +30 210 772 2115

Fax: +30 210 772 2126

Τομέας:

Γεωλογικών Επιστημών

e-mail: striantafyllidis@metal.ntua.gr

Εργαστήριο:

Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Μαρία Περράκη,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://www.metal.ntua.gr/index.pl/mperraki

 

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών.

Κάθε ενδιαφερόμενος για την θεματική περιοχή της Ορυκτολογίας.

Καλωσήρθατε στο μάθημα "Ορυκτολογία". Ο τρόπος σκέψης του μαθήματος βασίζεται σε λίγους κανόνες, ως εξής: Η φύση αποτελείται από ύλη. Η ύλη, όπως όλοι ξέρετε, αποτελείται από άτομα. Περισσότερα του ενός άτομα, ενωμένα με χημικούς δεσμούς, σχηματίζουν μόρια. Τα άτομα ή τα μόρια μπορεί να βρίσκονται στην φύση χωρίς κάποια συγκεκριμένη διάταξη (π.χ. αέρια, ρευστά και κάποια στερεά) ή διατεταγμένα, σχηματίζοντας τρισδιάστατες κατασκευές. Τα πρώτα αποτελούν τα άμορφα σώματα ενώ τα δεύτερα αποτελούν τους κρυστάλλους οι οποίοι συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος των υλικών σωμάτων που θα μελετήσουμε στο μάθημα αυτό. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνει το μάθημα αυτό είναι : κρυσταλλογραφία, κρυσταλλοχημεία, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών, μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμός ορυκτών, και συστηματική ορυκτολογία.

Διδάσκεται στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι ιστοσελίδες του μαθήματος είναι οι εξής: http://www.eliasch.gr/studentCorner.htm και  http://www.metal.ntua.gr/index.pl/mineralogy

Λέξεις Κλειδιά: Ορυκτολογία, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Μαρία Περράκη, Μηχανικοί - Μεταλλείων Μεταλλουργοί, ΕΜΠ, MIneralogy, Elias Chatzitheodoridis, Maria Perraki, School of Mining Engineering and Metallurgy, NTUA, κρυσταλλογραφία, κρυσταλλοχημεία, ορυκτά, πετρώματα


Κωδικός: METAL135
Σχολή - Τμήμα: 7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 3 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγικά
 • Ορυκτά και Πετρώματα
 • Κρύσταλλοι
 • Εφαρμογές
 • Ιστορικά στοιχεία
 • Βιβλία Ορυκτολογίας και Ιστοσελίδες
 • Συμμετρία και τύποι συμμετρίας
 • Έκφραση συμμετρίας στην τέχνη
 • Περιγραφή των κρυστάλλων
 • Τα επτά συστήματα κρυστάλλωσης
 • Βασικοί τύποι στοιχείων συμμετρίας
 • Οι 32 κρυσταλλικές τάξεις
 • Πλέγματα Bravais
 • Νόμοι της Κρυσταλλογραφίας
 • Κρύσταλλοι στη φύση. Ανάπτυξη κρυστάλλων.
 • Κρυσταλλογραφικά Συστήματα
 • Γεωμετρικές προτάσεις
 • Σύμβολα τάξεων
 • Πλέγματα Bravais
 • Δείκτες Weiss
 • Δείκτες Miller
 • Ζώνες Κρυσταλλικών Εδρών
 • Δίκτυο προβολής στοιχείων συμμετρίας Wulf
 • Διδυμία

Βίντεο από τις διαλέξεις του μαθήματος στο Ορυκτολογικό Μουσείο και στις αίθουσες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -