Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών - Βιντεομάθημα

Νεκτάριος Κοζύρης

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή, Δομές Λειτουργικών Συστημάτων.
 • Διεργασίες, Νήματα.
 • Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ, Συγχρονισμός Διεργασιών,Αδιέξοδα.
 • Διαχείριση Μνήμης, Κύρια Μνήμη, Εικονική Μνήμη.
 • Συστήματα Αρχείων.
 • Συστήματα Ε/Ε. Εικονικές Μηχανές (VMs).

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση των σπουδαστών με τις γενικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων: 

Είσοδος – Έξοδος. Ταυτόχρονες διεργασίες, κρίσιμο τμήμα, συγχρονισμός - επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα. Χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Διαχείριση μνήμης. Διαχείριση αρχείων, χρονοδρομολόγηση δίσκων, εικονικές μηχανές.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Λειτουργικά Συστήματα, 8 η έκδοση, Silberschatz, Galvin, Gagne, Wiley, μετάφραση, εκδόσεις ΙΩΝ, 2009. 
 • Λειτουργικά Συστήματα, Αρχές Λειτουργίας, Γ. Παπακωνσταντίνου, Π. Τσανάκα, Γ. Φραγκάκη, εκδ. Συμμετρία.

Βιβλιογραφία

 • Operating System Concepts, Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Wiley, 8th edition, 2008.
 • Operating Systems: Internals and Design Principles, William Stallings, Prentice Hall, 6th edition, 2008.
 • Modern Operating Systems, Andrew S Tanenbaum, Prentice Hall, 3rd edition, 2007.
 • Operating Systems Design and Implementation, A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, Prentice Hall, 3rd edition, 2007.
 • The Design of the Unix Operating System, M. Bach, Prentice Hall, 1986.
 • The Design and Implementation of the 4.4 BSD Operating System, Marshall Kirk McKusick, Keith Bostic, Michael J. Karels, John S. Quarterman, Addison-Wesley Professional, 2 nd edition,1996.
 • The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System, Marshall Kirk McKusick, George V. Neville-Neil, Addison-Wesley Professional, 1st edition, 2004. 
 • The Magic Garden Explained: The Internals of Unix System V Release 4: An Open Systems Design, Berny Goodheart, James Cox, Prentice Hall, 1995.
 • UNIX Internals: The New Frontiers, Uresh Vahalia, Prentice Hall, 1995.
 • Understanding the Linux Kernel, Daniel Bovet, Marco Cesati, O' Reilly Media, 3rd edition, 2005.
 • Linux Device Drivers, Jonathan Corbet, Alessandro Rubin, Greg Kroah-Hartman, O'Reilly Media, 3rd Edition, 2005.
 • Understanding Linux Network Internals, Christian Benvenuti, Marco Cesati, O'Reilly Media, 2005.

Μέθοδοι διδασκαλίας

 Θεωρία Μαθήματος, Εργαστηριακές ασκήσεις σε περιβάλλον Linux και Εργαστήριο. 

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εργαστηριακές Ασκήσεις (50%). Τελική γραπτή εξέταση (50%). Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός στην εξέταση. Σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων ανάμεσα στους βαθμούς γραπτού και εργαστηρίου δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο γραπτό.

Προαπαιτούμενα

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.

Καλωσορίσατε στο μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών". Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων καθώς και τη χρονική τους εξέλιξη. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: διεργασίες, χρονοδρομολόγηση, διαχείριση μνήμης και σύστημα εικονικής μνήμης, συστήματα αρχείων κλπ.

Οι διαλέξεις του μαθήματος που συνοδεύονται με βίντεο βρίσκονται εδώ: Βιντεοδιαλέξεις Μαθήματος

Διδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η σελίδα αυτή παρέχει το υλικό του μαθήματος σε αρχειακή μορφή. Σύγχρονες εκδόσεις του μαθήματος θα βρίσκονται στην επίσημη σελίδα του στη Σχολή Σ.Η.Μ.Μ.Υ.Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Λέξεις Κλειδιά: Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, Νεκτάριος Κοζύρης, Βιντεομάθημα, Βίντεο, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, Operating Systems, Nektarios Koziris, Videocourse, Videolectures, VIdeo, ECE, NTUA, Process, Thread, CPU, CPU Scheduling, Process Synchronization, Deadlocks, Memory Management, Main Memory, Virtual Memory, File-system, Virtual machine, VM.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Διεργασίες και Νήματα

Συγχρονισμός

Χρονοδρομολόγηση

Διαχείριση Κύριας Μνήμης

Εικονική Μνήμη

Συστήματα Αρχείων

Εδώ παρουσιάζονται οι βιντεοδιαλέξεις του μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -