Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Γιάννης Καλογήρου, Γιώργος Μαυρωτάς

Περιεχόμενο μαθήματος

1η εβδομάδα: Παρουσίαση επιλογών, Εισαγωγή στο μάθημα–η σημασία του business plan
2η εβδομάδα: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες, τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
3η εβδομάδα: Κλαδικά στοιχεία, Μορφές επιχειρήσεων, Χρηματοδότηση
4η εβδομάδα: Χρηματο-οικονομική ανάλυση, παρουσίαση λογισμικού
5η εβδομάδα : Business plan – Σημασία, περιγραφή ιδέας, ανάλυση αγοράς (προσφορά, ζήτηση, προοπτικές, ανταγωνισμός), Διάλεξη – Συζήτηση με επισκέπτη ομιλητή από το χώρο των επιχειρήσεων
6η εβδομάδα: Συνεργασία ομάδων με coach, Business plan – Marketing – Στρατηγική, τμηματοποίηση αγοράς, πωλήσεις, προβολή, τιμολόγηση)
7η εβδομάδα: Συνεργασία ομάδων με coach,  Βusiness plan – Εσωτερική οργάνωση, παραγωγή, οργανωτική δομή
8η εβδομάδα: Συνεργασία ομάδων με coach, Business plan, χρηματο-οικονομική ανάλυση, SWOT, μελλοντικές προοπτικές
9η εβδομάδα: 10λεπτη παρουσίαση των εργασιών από τις ομάδες

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Έχουν κατανοήσει τα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στο σχεδιασμό επιχειρηματικών εγχειρημάτων που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας.
 • Μπορούν να παρέχουν αρχική υποστήριξη σε όλους όσοι προτίθενται να επιχειρήσουν να τα υλοποιήσουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.
 • Μπορούν να εργάζονται σε ομάδες και να συνεργάζονται.
 • Μπορούν να αξιολογούν τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα στην υποστήριξη και τη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση της υλοποίησής τους.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Project based
 • Χωρισμός σε ομάδες
 • Κάθε ομάδα προτείνει μια ιδέα
 • Δουλεύει για 8-10 εβδομάδες στην ιδέα αυτή κτίζοντας κομμάτι-κομμάτι ένα business plan
 • Κάθε ομάδα έχει έναν σύμβουλο (coach) από το προσωπικό του ΕΒΕΟ και της ΜοΚΕ του ΕΜΠ
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση όπως στα εργαστηριακά μαθήματα.
 • Εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον coach κι εκτός ωραρίου μαθήματος
 • Σε κάθε δίωρο αφιερώνεται σε θεωρία, ανάπτυξη εννοιών, παρουσίαση λογισμικού και η άλλη ώρα σε συνεργασία ομάδων με τον coach για εφαρμογή
 • Επίσκεψη–διάλεξη από επισκέπτη-εισηγητή
 • Ειδικό λογισμικό για την τεχνο-οικονομική ανάλυση
 • Η βιωματική μάθηση (Επικοινωνία με επιχειρηματίες, η συμμετοχή σε μια ομάδα, το πρόγραμμα Future Leaders).
 • Η συνεργασία και η προοπτική coaching από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, αλλά και η μελλοντική συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα.
 • Η μεταφορά της εμπειρίας της διεξαγωγής του μαθήματος στη Σχολή ΧΜ τα δύο προηγούμενα έτη. Παρουσιάσεις της εμπειρίας και της εργασίας ομάδων φοιτητών των προηγούμενων ετών...
 • Η συζήτηση με προσκεκλημένους ομιλητές (κατά προτίμηση πρώην αποφοίτους της Σχολής και του ΕΜΠ που ασχολούνται με πτυχές του επιχειρείν).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα περιλαμβάνει τελική εξέταση και υποχρεωτική ομαδική εργασία (το 40% του τελικού βαθμού θα προέρχεται από την τελική εξέταση και το 60% από την εργασία). Για τον βαθμό της εργασίας θα μετρήσει τόσο το τελικό αποτέλεσμα όσο και η ενδιάμεση παρουσία των φοιτητών.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Διδάσκοντες

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, (Y.Caloghirou@ntua.gr)

Γιώργος Μαυρωτάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, (mavrotas@chemeng.ntua.gr)

Σκοπός μαθήματος

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου έργου που θα συνδυάζει την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και θα αποβλέπει:

 • στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλο τον κύκλο από τη γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας
 • στη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση βιωσιμότητας και τη σύσταση της επιχειρηματικής μονάδα έως
 • την κατάστρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

Συνεργάτες

Καλωσορίσατε στο μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για ένα νέο συνθετικό, σπονδυλωτό  μάθημα με κεντρικό άξονα την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου έργου που θα συνδυάζει την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και θα αποβλέπει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλο τον κύκλο από τη γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας- που θα βασίζεται στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας-, τη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση βιωσιμότητας και τη σύσταση της επιχειρηματικής μονάδας έως την πρώτη φάση υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή το επιχειρηματικό σχέδιο.

Διδάσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η σελίδα του μαθήματος στη Σχολή είναι η εξής: Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά: καινοτομία, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό σχέδιο, χρηματο-οικονομική ανάλυση


Κωδικός: CHEMENG108
Σχολή - Τμήμα: 5. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 2 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση του μαθήματος. Βασικές έννοιες και εργαλεία.

Στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις. Αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών και εγχειρημάτων. Μέτρηση της επίδοσης μιας επιχείρησης. Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση ρίσκου και διαχείριση αβεβαιότητας. Μέρος Α΄.

Στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις. Αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών και εγχειρημάτων. Μέτρηση της επίδοσης μιας επιχείρησης. Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση ρίσκου και διαχείριση αβεβαιότητας. Παρουσίαση και χρήση σχετικού λογισμικού. Μέρος Β΄.

Η σύνδεση της γνώσης με την ανάπτυξη καινοτομιών και την επιχειρηματικότητα. Οι ευκαιρίες αναγνωρίζονται ή/ και δημιουργούνται; Επισκόπηση της κατάστασης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Κλαδικά παραγωγικά συστήματα: ευκαιρίες και δυνατότητες για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα.

 • 1 η ώρα: Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων και των επιχειρηματικών ομάδων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αξιοποίηση ευρημάτων εμπειρικών ερευνών.
 • 2 η ώρα: Διάλεξη – Συζήτηση με επισκέπτη ομιλητή ή panel ομιλητών παλαιών αποφοίτων του ΕΜΠ που ασχολούνται με το επιχειρείν.
 • Business plan – Σημασία, περιγραφή ιδέας, ανάλυση αγοράς (προσφορά, ζήτηση, τεχνολογίες, προοπτικές, ανταγωνισμός)
 • Παρουσίαση cases από ομάδες του 2012 και 2013.
 • Συνεργασία των ομάδων με coach.
 • 1 η ώρα: Βusiness plan – Οι πηγές της τεχνολογικής γνώσης και οι τεχνολογικές επιλογές. Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών. Ανοιχτή καινοτομία και ανοιχτό λογισμικό. Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και επιλογές της νέας επιχείρησης. Μέρος Α.
 • 2η ώρα: Συνεργασία των ομάδων με coach.
 • 1η ώρα: Business plan- Η ανάλυση της αγοράς. Οι στρατηγικές επιλογές. Το σχέδιο μάρκετινγκ.
 • 2η ώρα: Συνεργασία των ομάδων με coach
 • 1η ώρα: Χρηματο-οικονομική ανάλυση. Τι μας λένε οι δείκτες; Τι πρέπει να προσέχουμε; Μορφές χρηματοδότησης. Τι μας λένε οι εμπειρικές έρευνες;
 • 2η ώρα: Προσκεκλημένοι ομιλητές από τον χώρο των νέων επιχειρηματιών και από τον χώρο των χρηματοδοτικών οργανισμών.

Ειδική ημερίδα για την παρουσίαση και τη συζήτηση των εργασιών (επιχειρηματικών σχεδίων).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -