Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Διαχείριση της Πληροφορίας στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή, Ειδικό θέμα Οικοδομικής 9ου

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα επιθυμεί να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που δείχνουν το πώς η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής και της κατασκευαστικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού θέματος. Ακόμα θέλει να τονίσει την στροφή των ψηφιακών τεχνολογιών στην κατασκευή, την επιστροφή στην υλικότητα.

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία μιας συσσωρευμένης κάθε χρονιά γνώσης από τους σπουδαστές, που είναι στη διάθεση των μελλοντικών μαθημάτων, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα γενικότερα. Γενικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η διαχείριση της πληροφορίας στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου. Ειδικά, το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες και την πρακτική της ψηφιακής κατασκευής. Αναλύονται ζητήματα αρχιτετκονικού σχεδιασμού που προκύπτουν από τη σύνδεση σχεδιασμού και κατασκευής μέσω ψηφιακών αρχείων, στη λογική του συνεχούς σχεδιασμού κατασκευής ( Design Construction Continuum).

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλιογραφία

 1. Abel Chris, Architecture, Technology and Process, Princeton Architectural Press, 2004.
 2. Balmond, Cecil, Smith Jannuzi, Informal, (New York, Prestel, 2002.
 3. Bauwens Michel, «The Emergence of Open Design and Open Manufacturing», we- magazine collective action, http://www.we-magazine.net/we-volume-02/the-emergence-of-open-design- and-open-manufacturing/
 4. Brauer M.-A., Migaurou M. (eds), Naturaliser l' Architecture, Archilab, FRAC Center, 2013..
 5. Cache Bernard.- Earth Moves, MIT Press, 1995.
 6. Capro Mario, The Alphabet and the Algorithm, MIT Press, 2011.
 7. From Control to Design Parametric/Algorithmic Architecture, Barcelona, New York, Actar, 2008, Verb Monograph.
 8. Hensel Michael & Menges Achim Eds., Morpho-Ecologies, London, Architectural Association, 2006.
 9. Hensel Michael, Menges Achim, Weinstock Michael eds., Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, London, Architectural Design, Academy Press 2006.
 10. Hensel Michael, Menges Achim, Versatility and Vicissitude: Performance in Morpho-Ecological Design, Architectural Design.
 11. Hight Christopher, Perry Chris eds, Collective Intelligence in Design , London, Architectural Design, Academy Press, 2006.
 12. Καλαφάτη Ελένη, Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, Τάκης Ζενέτος, Ψηφιακά Οράματα και Αρχιτεκτονική, Libro 2006
 13. Kostakis Vasilis, Fountouklis Michalis eds., The political economy of 3D printing, http://www.re- public.gr/en/, 2012.
 14. Kwinter, Sanford.- Far from equilibrium Essays on technology and Design Culture , Barcelona, New York, Actar, 2008.
 15. Lynn, Greg.-Folds, Bodies & Blobs. Collected Essays , Bruxelles, La Lettre Volée, 1998. Lynn Greg Ed., Folding in Architecture, London, Academy Group, 1993.
 16. Michalatos Panagiotis, Sawako Kaijima, “Simplexity”, From Control to Design, ACTAR, p. 130- 143.
 17. Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, Ψηφιακός Τοπικισμός, Libro, 2008.
 18. Papalexopoulos Dimitris, “3d printing technology fantasy “, in Kostakis Vasilis, Fountouklis
 19. Michalis eds., The political economy of 3D printing, http://www.re-public.gr/en/?p=5401 , 2012. Rahim Ali, Contemporary Techniques in Architecture, London, AD vol 72, N°1, AD Profile
 20. N°155, Wiley-Academy.
 21. Rajchman John, Constructions, MIT Press, 1997.
 22. Reiser Jesse & Umemoto Nanako.-Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press, 2006.
 23. Roche Francois, «I’ve Heard About (A Flat, Fat, Growing Urban Experiment): Extract of Neighborhood Protocols», in Leach N., ed. Digital Cities, Architectural Design, Volume 79, Issue 4, John Wiley & Sons Ltd., July/August 2009, pp. 40-45.
 24. Stalder Felix, “Digital Commons: A dictionary entry”, http://felix.openflows.com/node/137 , l.v. 04-2012
 25. Σταυρίδου Αθηνά, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Παπαλεξόπουλος Δημήτρης (Επιστ. Υπευθ.),Εννοιολογικός προσδιορισμός παραμετρικών ιδιοτήτων αρχιτεκτονικών κατασκευαστικών στοιχείων και δομικών υλικών, Ερευνα Ε.Μ.Π. ΠΕΒΕ 2007, http://www.ntua.gr/archtech/forum/BASIKI%20EREYNA%20FULL.pdf .
 26. Terzidis Kostas, Algorithmic Architecture, Architectural Press,2006. 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι σπουδαστές καλούνται να ανταποκριθούν με τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας διαδραστικής κατασκευής αναλύοντας την έννοια της μεταμηχανικής και να προχωρήσει στην σημερινή προτεινόμενη έκφραση της μετα-ψηφιακής κατασκευής με την εφαρμογή διαδραστικών μέσων και λογικών. Για την άσκηση γίνεται εφαρμογή συστημάτων αισθητήρων, ενεργοποιητών και πλακετών Arduino, σε συνεργασία με προγράμματα παραμετρικού σχεδιασμού και κατασκευής. Οι ομάδες σπουδαστών συνάπτουν συνέργειες με τουλάχιστον άλλη μια ομάδα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να έχει τον χαρακτήρα δικτύου μεταξύ των ομάδων.

 1. Εκμάθηση προγράμματος παραμετρικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
 2. Χρήση του προγράμματος για τον σχεδιασμό μιας μικρής κλίμακας κατασκευής.
 3. Δημιουργία καταλόγου δομικών στοιχείων προς παραγωγή με την χρήση του ίδιου προγράμματος.
 4. Παραγωγή των στοιχείων από εργαλειομηχανές ελεγχόμενες ψηφιακά, που ευρίσκονται στο Εργαστήριο Προπλασμάτων της Σχολής.
 5. Συναρμολόγηση του τελικού προπλάσματος

Μέθοδοι αξιολόγησης

Άσκηση με στόχο οι σπουδαστές να διέλθουν όλα τα στάδια της διαδικασίας που αρχίζει με την σύλληψη της ιδέας συνεχίζει με την επεξεργασίας της με ψηφιακά μέσα σχεδιασμού, την δημιουργία ψηφιακού καταλόγου στοιχείων που θα κατασκευαστούν και καταλήγει στην κατασκευή που ελέγχεται ψηφιακά. Αναδράσεις σε αυτή την διαδικασία με αμφίδρομη αλληλεπίδραση όλων των σταδίων της θα δείξουν ότι η ψηφιακά ελεγχόμενη υλικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη από τα αρχικά στάδια της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις CAD. 

Με το δεδομένο ότι για την άσκηση θα γίνει εφαρμογή συστημάτων αισθητήρων, ενεργοποιητών και πλακετών Arduino, σε συνεργασία με προγράμματα παραμετρικού σχεδιασμού και κατασκευής, θα γίνουν απαραίτητες διαλέξεις σε προγραμματισμό και microcontrollers με τη συνδρομή και τη βοήθεια εκπαιδευτικής ομάδας προσκεκλημένων συνεργατών.

Διδάσκοντες

Διδάσκων
Διδάσκων
Παναγιώτης Βασιλάτος, Επίκουρος καθηγητής
Διδάσκων
Ματθαίος Παπαβασιλείου, Επίκουρος καθηγητής
Διδάσκουσα

Οι ψηφιακές τεχνολογίες τοποθετούν πλέον τον αρχιτέκτονα στο κέντρο της κατασκευαστικής διαδικασίας: Η ίδια πληροφορία που παράγεται κατά την διάρκεια του σχεδιασμού μεταφέρεται για την παραγωγή των διαφόρων μερών του κτιρίου. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει δυνατότητες πέρα από την εικονική αναπαράσταση του κτιρίου. Αναφέρεται στην παραμετρική σύλληψή του, που είναι πλέον άρρηκτα συνδεμένη με την κατασκευή του.
Το μάθημα επιθυμεί να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που δείχνουν το πώς η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού θέματος. Ακόμα θέλει να τονίσει, με κύριο άξονα τον αρχιτεκτονικό παράμετρο σχεδιασμό, την άμεση σχέση των ψηφιακών τεχνολογιών με την κατασκευή, είτε πρόκειται για την ψηφιακή τεκμηρίωση και τις βάσεις δεδομένων, είτε για τον ψηφιακό σχεδιασμό οικοδομικών συστημάτων, είτε την παραγωγή με χρήση CNC εργαλειομηχανών.

Διδάσκεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η σελίδα του μαθήματος στη Σχολή είναι η ακόλουθη: Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Διαχείριση Πληροφορίας στο Σχεδιασμό και την Κατασκευή

Οι εργασίες των σπουδαστών αναρτώνται στο web site του μαθήματος http://www.ntua.gr/archtech/graduate.html 

και στα παρακάτω blogs: http://archtech-ntua.blogspot.gr/https://metamechpostdigital.wordpress.com/

Λέξεις Κλειδιά: Διάδραση, Interaction, Μικροελεγκτές, Microcontrollers, Arduino, Digital Design Commons, Digital Design, Open Source Algorithms, Electronics, μεταμηχανική

Θεματικές Ενότητες

Τα τρία παραδείγματα σχέσης αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας κατά τον 20ο αιώνα: Το μοντέρνο και η μηχανή, το δομιστικό παράδειγμα και η ανοικτή προκατασκευή, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και η κατά παραγγελία παραγωγή («λείων» αρχιτεκτονικών). Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια αλλαγή σχέσεων αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας;

(Δημήτρης Παπαλεξόπουλος)

Ψηφιακή μορφογένεση και ψηφιακή κατασκευή. Παραγωγή πληθυσμών αρχιτεκτονικών λύσεων. Οικοδομικός σχεδιασμός άτυπων μορφών. Η διαδικασία, σκίτσο, μακέτα, ψηφιακό μοντέλο, παραγωγή με ψηφιακές τεχνολογίες. Marc Burry και η ανακαίνιση της Sagrada Familia. {(Ghery Vs Foster) Vs Oosterhuis)} Vs Ψηφιακός Τοπικισμός.

(Δημήτρης Παπαλεξόπουλος)

Μπορεί η Ιστορία της Τεχνολογίας και των Τεχνικών της κατασκευής να συμβάλλει στην κριτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική και την κατασκευή;

(Ελένη  Καλαφάτη)

Σχεδιάζονται τα υλικά; Από τα συμβατικά στα σύνθετα και από εκεί στα «έξυπνα» υλικά. Η τεχνολογική καινοτομία στην κατασκευή βρίσκεται σήμερα στο «πολύ μικρό». Στόχος η δημιουργία κτιρίων- περιβαλλόντων με λειτουργίες και ιδιότητες που πλησιάζουν αυτές ενός ζωντανού οργανισμού ίσως ακόμα και εμπλουτισμένες με ανθρώπινη νοημοσύνη.

(Αθηνά Σταυρίδου)

Processing και Grasshopper: Δύο διαφορετικές περιπτώσεις δημιουργίας παραμετρικών περιβαλλόντων. Μια νέα σχέση αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας. Ανοικτός κώδικας και τι σημαίνει συσσώρευση γνώσης στο Πανεπιστήμιο.

(Δημήτρης Παπαδόπουλος)

Παρουσίαση των Γιάννη Ορφανού και Παύλου Ξανθόπουλου, με έμφαση στην ενότητα αστικού σχεδιασμού και κατασκευαστικής σύλληψης. Το δίπολο παραμετρικός σχεδιασμός – σχεδιασμός διάδρασης.

(Γιάννης Ορφανός, Παύλος Ξανθόπουλος)

Κριτική παρουσίαση εργασιών του γραφείου Foster. Η θέση του προγράμματος Generative Components στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή.

(Μιχάλης Γεωργίου)

Επίσκεψη στο Σχολείο και παρουσίαση των σχεδιαστικών αρχών, των κατασκευαστικών επιλύσεων και των ζητημάτων που προέκυψαν κατά την ανακαίνιση του. Γιατί πρέπει σήμερα να ανατρέχουμε στις ριζοσπαστικές αρχιτεκτονικές της δεκαετίας του ’60.

(Δημήτρης Παπαλεξόπουλος)

Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος και των workshops στην Lyon (2008) και Barcelona (2009).

 • Ελίνα Πατίχη – Shelter Tubes in Different Sections,
 • Χριστίνα Αλεξοπούλου, Κοσμάς Γαβράς – Parametric Space Frame,
 • Τζίνα Αποστολοπούλου, Δανάη Δίου, Χάρις Σγουρίδου– Concrete Strip,
 • Μαρία Πιτσιλαδή, Θεοδώρα Βαρδούλη, The Dream of Flight: Urban Tensions Using Tensile,
 • Θάνος Σταθόπουλος, Αρης Καφαντάρης, Free-Standing Inverted Cones.

Παρουσίαση από την Αθηνά Σταυρίδου.

Παρουσίαση από τον Γιώργο Αδαμόπουλος.

Παρουσίαση από τον Παναγιώτη Βασιλάτο.

Παρουσίαση από τον Ματθαίο Παπαβασιλείου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -